הפעלות תחנות מידע ניידות לאנשים עם מוגבלות שמיעה ובני משפחותיהם והפעלת סדנאות שיקום תקשורתי למתחרשים, בפריסה א