מכרז פומבי 33/2020 - רכז תפעולי – אדמיניסטרטיבי לביצוע הצטרפות רשויות חדשות לאיגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי