שםנספח ביטוח: הזמנה להציע הצעות לביצוע פרויקט הקמת אפליקציית Native – מס' הזמנה 22/05