מכרז למתן שירותי איסוף וחלוקת דואר וחבילות בין לשכות השירות