פנייה לקבלת הצעת מחיר ( מכרז זוטא מס' 02/2021 ) טיפול בפסולת אריזות קרטון בתחום הכפר