ביצוע עבודות במסגרת פרויקט אשקלון- הנחת כבלי מ"ע 161 ק"ו