אספקת שירותי יועץ\ייעוץ לתכנון אסטרטגי ורב מערכתי ארוך טווח.