מכרז פומבי ליצור, הספקה והתקנה של "קיוסק" מתח גבוה בקמפוס אוניברסיטת תל אביב