מכרז לאספקה, התקנה ואחזקה למערכות אזעקה ולחצני מצוקה במוסדות