עבודות להתקנת זקיפים למוניטורים 12,000 ל/דקה באלרואי