מכרז 75/2020 הקמת מאגר לזמינות צוותי סיעוד למחלקות התפרצות לחולי קורונה עבור משרד הבריאות