מכרז לרכישת, אספקת, התקנת בומים ומנורות ניתוח לחדרי טראומה