פנייה מוקדמת לקבלת מידע בנושא פתרונות טכנולוגיים אפשריים למערכת בקרת שכר על נותני שירותי סיעוד