מכרז לתכנון, אספקה והקמה של מתקני משחק ופנאי בשני שצפים בעיר