מכרז לאספקה ותחזוקה של מערכת שכר, משאבי אנוש ונוכחות