מכרז למתן שירותים למתקני חשמל במרכזי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה באזור הצפון (מחדרה וצפונה)