הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת מוטו ספורט בע"מ