מכרז למתן שירותי ביצוע סימולציות תפעוליות של מערכות רכבתיות עבור נת"ע