מכרז 07/2021 (ייעוץ, ניהול ופיקוח הנדסי לועדה המקומית ועיריית קרית גת) - פתיחת מעטפות מכרז