מכרז למתן רשות שימוש להפעלת מרפאה ובית מרקחת במבועים