מכרז 7948- עבודות בינוי מעבדת ד"ר דפנה שמעון, המכון לכימיה, קרית אדמונד י' ספרא