מכרז למתן שירותי יעוץ משפטי בנושא הפקעות מקרקעין ותביעות