מכרז מס' 002/2021 להקמת קריית חינוך במגרש 406 -גדה צפונית-במתחם גליל ים ב' בהרצליהמכרז מס' 002/2021 להקמת קריית חינוך במגרש 406 -גדה צפונית-במתחם גליל ים ב' בהרצליה