מכרז למתן שירותי ליווי, ייעוץ, סיוע, ניהול וטיפול בהליכי קול קורא של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים