מכרז כ"א 2-20 - ממונה על שירותי חירום ובטחון (קב"ט רשות) וקב”ט מוסדות חינוך