שירותי ייעוץ בנושא דרישות ליכולות טכניות של יחידות ייצור המייצרות חשמל באמצעות גז טבעי ומיתקני אגירה