מכרז פומבי מספר 01/2021 לאספקת מוצרי טקסטיל עבור המרכז הרפואי הלל יפה