השלמות פיתוח ושצ"פים למסירת השכונה - שע' נווה זאב פלח 5 - באר שבע