מכרז - פניה לקבלת מידע -2021 בנושא רכישת מערכת מידע לגיוס ומיון כ"א אינטרנטית