הצבה והפעלת מכונות אוטומטיות לממכר משקאות, חטיפים ושלגונים