מכרז פומבי להקמת מרכז אנרגיה ותשתיות מנהרה בקמפוס הצפוני