מכרז 04/2022- הקמה והפעלת קיוסק באיזור התעשייה הצפוני