הזמנה לקבלת הצעות להקמת מאגר מפיקים למתן שירותי מפיק תוכן ושטח לעריכת אירועים