מכרז לאחזקת גינות וחצרות במרפאות ומתקני מחוז ירושלים