שירותי חניה, אכיפה ופיקוח רב תכליתי, לרבות וטרינריה