מכרז פומבי מספר 3/22 - דרוש/ה מנהל/ת מחלקת בינוי ותשתיות, באגף הנדסה