מכרז לרכישה, אספקה והתקנה של ספסלי רחוב ומסגרת - 2020