מכרז כח אדם פנימי מס’ 07/2021 – עו”ס נושמים לרווחה