מכרז אספקה ותחזוקת מערכות שכר, משאבי אנוש ונוכחות למועצה אזורית נחל שורק