מכרז מס' 13/21 למתן שרותי אחסון וגניזת מסמכים לחברת נמלי ישראל