שירותי ניקיון בשטחים חיצוניים,עבור רשות שדות התעופה