מכרז פומבי 07/2021 להקמת אולם ספורט וחט"צ בבית ספר נופי החורש