מכרז לשירותי ייעוץ בנושא רציפות תיפקודית במכלול שליטה וחירום תת קרקעיים