ביצוע עבודות קבלניות להכנת ביסוס תשתיות לקליטת מכשור רפואי בשטח המרכז הרפואי הלל יפה