מכרז לביצוע פרויקט פיתוח ומתן שירותי תמיכה ותחזוקה למערכת ניהול הסכמים וקשרי ספקים