מכרז פומבי לביצוע עבודות לפיתוח שלב ג' במתחם האלף בראשון לציון