מכרז לאספקה, התקנה והפעלה של מערכת חימום בריכת השחייה