הפעלת מרכז יום טיפולי - סיעודי לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית מגיל 21