מכרז לאספקת נתיכים מתוברגים, נתיכי סכין, סכיני דמה למתח נמוך