מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מזכיר/ה לרשות מקומית עיריית קרית אתא